FORUM

Odgovori na: Senzorji in njihovo delovanje


Forum Forum Tehnika Elektrika/elektronika Senzorji in njihovo delovanje Odgovori na: Senzorji in njihovo delovanje

#1392
fan
fan


novinec
Pridružen/a: 31/01/2014
5 sporočil

Kisikova sonda ( lambda sonda )

Kisikova sonda je eden od glavnih senzorjev v regulaciji goriva v motorju, saj vseskozi krmili količino goriva. V sedanjih vozilih se uporabljajo že bistveno hitrejše in tudi preciznejše 5 žilne sonde, ki pa imajo še vedno enako vlogo v regulaciji, kot so jo imele v začetkih njihovega uporabljanja.

MERITEV

Testiranje s testerjem:

S pregledovanjem in merjenjem odzivnega časa lambda sonde ( kisikova sonda ) lahko vidimo, koliko časa potrebuje signal za prehod iz nizke do visoke napetosti in obratno. Če je ta čas večji od 100ms pri pretkatalizatorski kisikovi sondi, je le ta slaba in primerna za zamenjavo. Pri meritvah dobimo tudi o količini prehodov signala v časovni enoti preko srednje vrednosti 0,45V, kar nam ravno tako govori o delovanju kisikove sonde. Pri merjenju izhodne napetosti kisikovega senzorja se morata največja in najmanjša napetost signala gibati znotraj delovnih omejitev ( 0-1 V – cirkonijeva sonda, 0-5 V titanova sonda ). Tester preverja tudi dolgoročno gibanje signala sonde, ki mora veš čas fluktuirati od 0,1 V do 0,8 V. Če se to ne zgodi vsaj enkrat v dveh sekundah pri normalnih obratovalnih pogojih v daljšem časovnem obdobju, potem dobimo napako zaradi vrednosti napetosti na kisikovi sondi izven delovnih omejitev. Vzrok za to ne tiči vedno v delovanju kisikove sonde, ampak se velikokrat nahaja v delovanju samega motorja. Sonda samo meri rezultate delovanje motorja, medtem ko krmilni sistem ni več zmožen odpravljati napak v krmiljenju goriva in ostalih komponentah za pravilno delovanje.

Merjenje doma v garaži:

Delovanje sonde lahko preverimo z navadnim voltmetrom, ko ugotavljamo vrednosti, ki prihajajo na signalno povezavo med delovanjem vozila. Te vrednosti se morajo gibati od 0,1 do 0,8 V. Merimo na tretjem in četrtem priključku. Na prvem in drugem priključku pa merimo upornost ogrevalnega sistema na sondi, ki se za različna vozila ( tip motorja ) giblje od 3 do 6 OHM in se največkrat poškoduje pri poškodbah telesa kisikove sonde. Preveriti je potrebno tudi napajalno napetost ogrevanja sonde, ki mora biti enak 12V ( prvi in drugi priključek na konektorju ki je na napeljavi vozila ). Naslednji korak je odzivnost sonde pri obremenilnem testu. Tu pohodimo pedal plina dvakrat. pri tem v sistem dovedemo veliko količino goriva in s tem pomanjkanje kisika. Sonda mora takoj skočiti na maksimum in po največ petih sekundah mora preiti v svoje normalno alterrnirajoče delovanje. Pregledamo pa jo lahko tudi fizično – sondo odvijačimo in pregledamo onesnaženost senzorskega dela, stanje električnih povezav in njeno telo.
Velikokrat se zgodi, da je telo sonde poškodovano tako, da je potreben tlak v sondi pretrgan in sonda meri povsem napačne količine kisika. Zadnje čase se pojavlja vse več poškodb merilnih keramičnih konic ( ceneni ponaredki ), ki zaradi pregretosti počijo in skačejo v zaščitnem inox ovoju. Poškodbe nastanejo tudi pri žicah na konektorjih, saj so ti senzorji najbolj toplotno obremenjeni in žične povezave dostikrat zaradi starosti otrdijo in počijo ter na konci prekinejo stik z računalnikom vozila

Vse je lepo, če vidijo prave oči