FORUM

Vinjete


 • Avtor
  Prispevki
 • #1418
  bundr
  bundr


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3BG
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  1709 sporočil

  Cestninski razred 1
  Letna vinjeta – 55,00 EUR
  Polletna vinjeta – 30,00 EUR
  Tedenska vinjeta – 7,50 EUR

  Cestninski razred 2A
  Letna vinjeta – 110,00 EUR
  Mesečna vinjeta – 30,00 EUR
  Tedenska vinjeta – 15,00 EUR

  Cestninski razred 2B
  Letna vinjeta – 220,00 EUR
  Mesečna vinjeta – 80,00 EUR
  Tedenska vinjeta – 40,00 EUR


  -Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnjega leta (skupaj 14 mesecev).

  -Polletna vinjeta (samo za motorna kolesa) velja šest mesecev od dneva njenega nakupa,oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.

  -Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa, oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.

  -Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

  Vlada je podražila vinjete in uvedla nov vinjetni razred, v katerega pa ni zajela zgolj tovornih kombijev, temveč tudi družinske kombije in enoprostorce, ki so homologirani kot osebna vozila. Ti bodo morali plačati dvakrat višjo vinjeto.

  Vlada je 12. septembra (2013) podražila vinjete in uvedla nov vinjetni razred, v katerega je uvrstila vsa dvosledna motorna vozila z višino nad prvo osjo 1,3 metra ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kilogramov, s priklopnim vozilom ali brez njega. S tem je povzročila zmedo tako med vozniki kot tudi med strokovnjaki.

  Če smo sprva poročali, da v to skupino spadajo zgolj kombinirana vozila, se je kmalu pokazalo, da to ne drži. Namen uporabe vozila in oblika vozila tako nista več pomembna. Pomembna je zgolj višina vozila nad prvo osjo. In če je vaše vozilo višje od 1,3 metra, potem boste morali za leto 2014 kupiti vinjeto v višini 220 evrov.

  S to višino pa niso več zgolj kombinirana vozila, temveč tudi nekateri enoprostorci. Ker uradnega tehničnega podatka s strani izdelovalca o višini vozila nad prvo osjo ni nikjer navedenega, se na AMZS sprašujejo, kako naj potem prodajajo vinjete.

  Dars: Vozilo si izmerite sami!

  Na AMZS vidijo drugo možnost za določanje, katero vinjeto potrebujemo, v najvišji višini vozila, ki je tehnični podatek, naveden v homologaciji vozila, ne pa, da operiramo s podatki, ki niso tovarniški.

  Takšno vprašanje smo naslovili tudi na Dars, kjer so dejali, da si naj uporabniki pred nakupom vinjete sami izmerijo višino vozila nad prvo osjo. Navedli so celo, kako naj merjenje poteka, na fotografiji pa si lahko pogledate tudi shematski prikaz izmere višine vozila nad prvo osjo. Kot so navedli, je treba pri merjenju višine vozila upoštevati, da se višina vozila meri od ravne podlage, da mora biti vozilo neobremenjeno in s tlakom v pnevmatikah, kot je za vozilo določen s strani proizvajalca.

  AMZS: To je praktično nemogoče!


  Višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles
  (Foto: DARS)

  V povezavi z nadzorom višine preverjamo tako primerne tehnične rešitve merjenj kot tudi ustrezne merilne naprave na terenu, so glede tehnike merjenja sporočili z Darsa.

  Na AMZS so se nad predlogom zgrozili. To je praktično nemogoče izmeriti, saj gre za zelo zahtevno merjenje in že majhen odklon v desno ali levo, bo dal popolnoma drugačne podatke. Veliko vozil ima namreč višino vozila od podlage nad sprednjo osjo prav tam okoli 1,3 metra in zato bo v mnogo primerih šlo za centimetre. Ker je Dars predlagatelj, pričakujejo, da jih bodo kmalu obvestili o tem, na kakšen način bodo delavci Darsa merili vozila, s kakšnimi napravami in kako naj to počno tudi drugi.

  Sprejeli nekaj, kar drugje v Evropi ne poznajo več

  Dars smo povprašali, ali že imajo kakšen seznam, katera vsa vozila spadajo v to novo kategorijo, pa so nam dejali zgolj, da so trenutno v postopku preverbe podatkov o vozilih, ki so do uvedbe vinjetnega sistema sredi leta 2008 sodila v bivši cestninski razred 2 in že tedaj plačevala višjo cestnino od prvega cestninskega razreda. Kot pojasnjujejo, so to po definiciji vozila, za katere je zdaj uveden nov vinjetni razred. Kot so obljubili, bodo seznam dopolnili z novimi modeli, kdaj ga bodo predstavili javnosti, pa niso povedali. Dejali so zgolj, da imajo do 1. decembra, ko gredo vinjete za 2014 v prodajo, še čas.

  Dars nam svetuje, da si pred nakupom vinjete sami izmerimo višino vozila nad prvo osjo. Na AMZS so nad tem predlogom zgroženi.

  Problem je, ker ne gre za podatek, ki je naveden v tehničnih specifikacijah vozil s strani proizvajalca. Imamo podatke o prostornini in moči motorja, o teži vozila, o skupni višini vozila in številne druge, ni pa nikjer navedenega podatka o višini vozila nad prvo osjo. Očitno bo Slovenija spet nekaj posebnega na tem področju in bo zaposlila strokovnjake, ki bodo izmerili vsako od vozil, še posebej višino enoprostorcev, ki so nekje najbolj na meji, da bodo potem lahko določili višino vinjete.

  In razlika v višini cene vinjete je konkretna. Kar je trenutno jasno, je to, da bodo nekatera osebna vozila plačala za letno vinjeto za leto 2014 110 evrov, nekatera pa kar 220 evrov. Ni pa še jasno, kateri modeli vozil so v tej novi kategoriji. Tudi na AMZS niso želeli govoriti o konkretnih modelih.

  Opozarjajo, da bodo morali o ukrepu Darsa in o spremembi cen vinjet opozoriti druge evropske avtoklube, kjer bodo nad takšno klasifikacijo zagotovo zgroženi. Velika večina evropskih držav je že zdavnaj uvedla razrede glede na težo vozila in s tem zadevo bistveno bolj poenostavila.

  Na slabšem družine z več otroki

  Očitno je vlada v želji, da bi po žepu udarila Romune, ki se s svojimi ekološko oporečnimi kombiji vozijo čez Slovenijo, sprejela nekaj, kar je tehnično težko izvedljivo in hkrati bo udarilo po žepu tudi družine z več kot tremi otroki, ki so primorani kupiti večja enoprostorna vozila ali celo potniške kombije. Večja osebna vozila potrebujejo tudi invalidi in družine z invalidnimi otroci. Je to skupina, na kateri bo država polnila proračun?

  Vinjetni razred, ki ga je na novo uvedla vlada, bo zajel tudi marsikatero osebno vozilo, t. i. enoprostorce, ki jih uporabljajo družine z več kot tremi otroki.

  Mnogo teh potniških kombijev ne presega teže 3,5 tone in so homologirani kot osebni avtomobili kategorije M1. Lastniki takšnih vozil so na vseh drugih področjih v prometu enakovredni voznikom običajnih osebnih vozil in če boste na primer s takšnim vozilom zapeljali v katerega od avstrijskih predorov, boste plačali povsem enako ceno kot druga osebna vozila. Zato bo še toliko težje pojasniti tujcem, da je v Sloveniji drugačna kategorizacija in da imamo svoja pravila.

  A očitno si Slovenija uvajanja vinjet in spreminjanja njihove cene brez negodovanja Evrope ne zna predstavljati.

  vir: 24ur

  <u>Še uradni zapis oz. obrazložitev iz strani DARS -a.</u>

  S 1. decembrom 2013 se na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Ur.l. 76/2013) z dne 13. 9. 2013
  uveljavlja nova razvrstitev dvoslednih motornih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, za katere se cestnina za uporabo cestninskih cest za določen čas plačuje z nakupom predpisane vinjete.
  Dvosledna vozila se razvrščajo v
  drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m*, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega (v nadaljevanju 2A)
  drugi cestninski razred B: dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več*, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega (v nadaljevanju 2B).

  Na podlagi preveritve ponudbe vozil in po opravljenih meritvah določenih znamk in modelov vozil DARS d.d. ugotavlja, da:
  * se v razred 2A razvrščajo vsa vozila, ki so označena v prodajni mreži motornih vozil do 3,5 t največje dovoljene mase kot osebna vozila, vključno z vsemi t.i. terenskimi vozili, enoprostorci in pick upi v tem tržnem segmentu ter vsa bivalna vozila. Za vozilo, ki je bilo naknadno predelano ali dodelano v bivalno vozilo, se namen njegove uporabe preverja na podlagi dokumentov o vozilu (npr. prometno dovoljenje, potrdilo o skladnosti vozila oziroma drug dokument pristojnega organa), iz katerega je razvidno, da gre za bivalno vozilo.
  * se v razred 2B razvrščajo vozila navedena v tabeli, ki so označena v prodajni mreži motornih vozil do 3,5 t največje dovoljene mase kot lahka gospodarska vozila / kombinirana vozila, dostavna vozila ali kamioneti.

  Manjša kombinirana / gospodarska vozila, ki sodijo v razred 2A, so: Citroen Jumpy, Hyundai H1, Mercedes Viano, Mercedes Vito.

  Vezano na odgovornost uporabnikov cestninskih cest za nakup pravilne vinjete dajemo v podporo tem odločitvam naslednja pojasnila:
  * predpisani merilni pogoji za določitev višine vozila: vozila morajo biti izmerjena ob upoštevanju določbe točke 6.3 standarda SIST ISO 612-2000 in splošnih določb tega standarda, ki se nanašajo na samo merjenje višine vozila (merjenje na vodoravni podlagi, merjenje normalno opremljenih vozil za njihovo uporabo, pritisk v pnevmatikah, ki je predpisan za obremenitev vozila do njegove največje dovoljene mase, nenaloženo vozilo v obratovalnem stanju), ter določb tehnične specifikacije o določanju mas in mer določenih kategorij motornih in priklopnih vozil (TSV-148 – brez upoštevanja anten in tokovnih odjemnikov).
  * izvajanje meritev višine vozila nad prvo osjo za potrebe cestninjenja: meritve vseh vozil, ki so v prometu in ki jih vozniki pripeljejo na izmero, DARS d.d. opravlja s certificirano merilno napravo (izdelano v: LOTRIČ meroslovje, d.o.o.) na stalnem merilnem mestu na lokaciji Ljubljana, Grič 54. Pri izvajanju meritev / rezultatih meritev je upoštevana toleranca certificirane merilne naprave in možna odstopanja od optimalnih pogojev izvajanja meritev višine vozila, navedenih v prvi alineji tega odstavka.
  * predelave in dodelave vozil se upoštevajo ob izvedeni posamični odobritvi predelanega vozila, ki jo je potrdila pristojna tehnična služba z vpisom v obstoječe potrdilo o skladnosti vozila oziroma v soglasje k registraciji vozila, kot je to določeno s predpisi o motornih vozilih.

  vir: DARS

  Invalidom in velikim družinam ne bo treba plačati dražje vinjete

  Velike družine in invalidi bodo za letno vinjeto za kombije oz. nov cestninski razred 2B, v katerega se uvrščajo dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 metra ali več, namesto 220 evrov plačali 110 evrov, kolikor stane običajna letna vinjeta za avtomobile.

  Spodaj so našteti VW modeli, kateri potrebujejo dražjo vinjeto oz. so uvrščeni v razred 2B.
  VOLKSWAGEN – LT, Crafter, Transporter T1, Caravelle in Multivan

  It’s not just a car, it’s the Volkswagen feeling!

  #1508
  acid
  acid


  novinec
  Vozim: Volkswagen Golf V GT
  Pridružen/a: 07/01/2014
  Lokacija: Vuzenica/Maribor
  6 sporočil

  Moj avto že krasi letna, od februarja, so pa barabe, ker so podražli :D

  #6074
  bundr
  bundr


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3BG
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  1709 sporočil

  DARS je danes objavil v kakšni barvi bo vinjeta za leto 2015. Naše jeklene konjičke, bo v letu 2015 krasila vinjeta v rdeče-oranžnem barvnem odtenku. Cene vinjet ostajajo nespremenjene.

  It’s not just a car, it’s the Volkswagen feeling!

  #6219
  bundr
  bundr


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3BG
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  1709 sporočil

  Nižja cena vinjete za kombije

  Na veliko presenečenje je danes vlada RS je znižala cene tedenske in mesečne vinjete za kombije, medtem ko za osebna vozila ostajajo cene nespremenjene.

  Za tedensko vinjeto bo tako treba po novem odšteti 10 € manj kot doslej, torej 30 €, mesečna vinjeta pa se bo pocenila z 80 na 60 €. Cena letne vinjete za kombije ostaja nespremenjena pri 220 €.

  Cene vinjet za vse ostale ostajajo nespremenjene. Tedenska vinjeta za osebne avtomobile bo še naprej 15 €, mesečna 30 € in letna 110 €. Uporabniki motorjev morajo za letno vinjeto odšteti 55 €, za polletno 30 € in za tedensko 7,50 €.

  It’s not just a car, it’s the Volkswagen feeling!

  #6513
  bundr
  bundr


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3BG
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  1709 sporočil

  Tudi pri naših severnih sosedih je nekaj novega…

  Dražje avstrijske vinjete

  Tako boste za celoletno avstrijsko avtomobilsko vinjeto morali odšteti slaba dva evra več in sicer 84,40 evra (+1,70 €), dvomesečna stane po novem 25,30 evra (+0,50 €), Slovencem najbolj zanimiva, desetdnevna, pa po novem stane 8,70 evra, kar pomeni, da je dražja za 20 centov.

  Hkrati so se povečale cene vinjet za motoriste. Tako stane celoletna 33,60 evra (+0,70 €), dvomesečna 12,70 evra (+ 0,30 €) ter desetdnevna 5 evrov (+0,10 €). Nove avstrijske vinjete so obarvane v odtenek azurno modre barve, na voljo pa so na preko 6.000 prodajnih mestih v Avstriji in tujini.

  Celoletne vinjete za leto 2014 so sicer veljavne, podobno kot pri nas, do 31. januarja 2015. Kazen za voznike, ki ne bodo imeli prilepljene vinjete, pa znaša 120 evrov.

  vir: Avtomobilizem

  It’s not just a car, it’s the Volkswagen feeling!

  #6524
  HighDSG777
  HighDSG777


  administrator foruma
  Vozim: B8 BiTDI240 4M DSG HL R-Line
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  466 sporočil

  Ena “rdečka” je od danes že kupljena, druga sledi malce pozneje, najbrž pa bosta obe nameščeni šele ob preteku še aktualne – ker se prav nikamor ne mudi.

  Lp,

  D777

  B8. BiTDI. Highline/R-Line. Das Auto.
  .

  #9128
  bundr
  bundr


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3BG
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  1709 sporočil

  Pa jih imamo… barvo vinjete za naslednje leto

  Nove vinjete za leto 2016 bodo naprodaj od 1. decembra letos, veljale pa bodo do 31. januarja 2017. Vse cene bodo ostale nespremenjene: za letno vinjeto za avtomobile bo treba odšteti 110 evrov, za vozila, katerih prednji del je višji od 1,3 metra, pa 220 evrov. Za motor bo letna vinjeta stala 55 evrov.

  Tudi tedenske in mesečne
  Vozniki, ki avtoceste in hitre ceste uporabljajo krajši čas, lahko izbirajo tudi med tedenskimi in mesečnimi vinjetami, ki za avtomobile stanejo 15 oz. 30 evrov, za drugi razred pa 30 oz. 60 evrov. Motoristi imajo od krajših vinjet na voljo tedensko vinjeto za 7,50 evrov in polletno vinjeto za 30 evrov.

  vir: http://www.24ur.com/novice/slovenija/znana-je-barva-vinjete-za-leto-2016.html

  It’s not just a car, it’s the Volkswagen feeling!

  #9132
  sonaman
  sonaman


  stalni uporabnik
  Vozim: Golf MK6
  Pridružen/a: 17/02/2014
  Lokacija: Gorenjska
  801 sporočilo

  Fuj barva :tongue_closed_eyes:

  "I'd Like To Apologize To Absolutely Nobody" - Conor McGregor

  #9138
  lukad
  lukad


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3c variant highline
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  705 sporočil

  Volkswagen pa zelena itak ne gresta skupaj :) Mi bi rabil črne 8) :P :thumbsup:

  LP lukad

  #9139
  .com
  .com


  administrator foruma
  Vozim: GOLF 1+2+3
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: malo tu, malo tam
  894 sporočil

  hahahaha

  | GOLF 6 | 1.4 TSI power |

  A: Ej zakaj mi pa nisi ustavu k sm ti štopu?!
  B: Aja, to si mi štopu, sm mislu da mi "lajkaš" avto!

  VTEC is 1 million unicorns farting at the same time.

  #10232
  bundr
  bundr


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3BG
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  1709 sporočil

  Znana barva vinjet za leto 2017

  Cena letne vinjete za osebni avtomobil (2A) bo tako znašala 110 evrov, mesečna bo stala 30 evrov, za tedensko pa bo treba odšteti 15 evrov. Lastniki kombiniranih vozil (2B) bodo morali za vinjeto z enako časovno veljavnostjo odšteti 220, 60 ali 30 evrov. Letna vinjeta za motorna kolesa bo še naprej stala 55, polletna 30, tedenska pa 7,5 evra.

  Nove, oranžne vinjete bodo na prodaj od 1. decembra.

  It’s not just a car, it’s the Volkswagen feeling!

  #10233
  jelencblaz500
  jelencblaz500


  uporabnik
  Vozim: Polo 6r
  Pridružen/a: 16/09/2014
  Lokacija: Gorenjska
  211 sporočil

  A bo dal klub kj clanskga popusta? =)
  Lp

  Če slučajno berete moje poste in jih jemljete resno, vam toplo priporočam obisk vašega osebnega zdravnika, kateri vam bo dal napotnico za obisk psihologa.
  Lep dan še naprej

  #10236
  lukad
  lukad


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3c variant highline
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  705 sporočil

  Bomo probal zrihtat 50 posto offa :) V kolikor ni objave da smo dobili popust do aprila predlagamo da jo kupite po polni ceni :P 8) :tongue_winking_eye:

  LP lukad

  #10326
  .com
  .com


  administrator foruma
  Vozim: GOLF 1+2+3
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: malo tu, malo tam
  894 sporočil

  Direktorat urada Družba za avtoceste, republike Slovenije (DARS) je na polletni seji sprejel nov predlog, ki bi vsem članom Volkswagen kluba Slovenije, ki so pred 20.12.2013 bili člani tega kluba in do dandanes ostajajo člani kluba ter bodo še v bodoče aktivno sodelovali in doprinašali v ta klub, omogočilo nakup celoletne vinjete za leto 2014 za pičlih 46,88 € + DDV.

  Meni se zdi to pošteno…

  Blaž, več pa na ZS

  | GOLF 6 | 1.4 TSI power |

  A: Ej zakaj mi pa nisi ustavu k sm ti štopu?!
  B: Aja, to si mi štopu, sm mislu da mi "lajkaš" avto!

  VTEC is 1 million unicorns farting at the same time.

  #11438
  bundr
  bundr


  administrator foruma
  Vozim: Passat 3BG
  Pridružen/a: 19/12/2013
  Lokacija: Gorenjska
  1709 sporočil

  Vinjete za leto 2018 bodo kovinsko modre barve, cene ostajajo enake

  Novosti glede vinjet pri naših severnih sosedih Avstricih

  Vinjete bodo čenjevo rdeče barve, hkrati pa bodo tudi dražje in lahko tudi digitalne. Več pa na spodnji povezavi:

  Avstrijska vinjeta za leto 2018 bo odslej še dražja in tudi digitalna! 

  It’s not just a car, it’s the Volkswagen feeling!

Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.