Postani član

Član Volkswagen kluba Slovenija lahko postane vsakdo, ki je dopolnil polnoletno starost (18 let), ne glede na versko usmerjenost ali narodno pripadnost.

Dolžnost vsakega člana je:

– da poravna klubske obveznosti do datuma, ki je za to določen,

– da po svojih močeh in zmožnostih pomaga na raznih prireditvah in srečanjih, ki potekajo pod okriljem kluba,

– da spoštuje statut in druge akte ter sklepe organov društva

Pravice članov:

– so med drugim tudi razni popusti pri prodajalcih(sponzorjih) in serviserjih s katerimi je klub v dogovoru. Članu pripada popust na klubske artikle.

– klubski statut se bodočim članom na željo da v vpogled ob prisotnosti ustanovitelja kluba

Članarina:

Višina letne članarine znaša 15 in jo je potrebno poravnati enkrat letno, do 15. dne v januarju vsako leto. Članarina velja za obdobje enega leta oziroma do 15. dne januarja. Če se nekdo odloči postati član kluba tekom leta, na primer avgusta, mu članstvo poteče konec januarja in ne avgusta ali na enak datum naslednje leto. Pristopnine ni.

Navodilo za plačilo članarine:

UPN obrazec-članarina

Na plačilni nalog vpišite svoje podatke, vaš vzdevek (nick), podatke in TRR kluba (iz podatkov o klubu) ter znesek plačila.

Ko zaključite s plačilom, vas naprošamo, da pošljete dokazilo o plačilu (printscreen ali skeniran odrezek) na klubski mail vodstvo@vw-klub.si.

Zraven še dopišite: Ime in priimek, naslov prebivališča, kamor vam pošiljamo pošto, telefonsko številko, velikost majice (pravilno velikost izberite iz podatkov v VW-shop-u), ter tip nalepke (zunanja/notranja).

štampiljka

If budget issues continue long-term, my concern write admissions essay is less and less exposure to the enriching opportunities.